Studiebesök

Boka ett studiebesök på Ystad djurpark!

Ett studiebesök på djurparken passar för skolklasser eller företag. Vi sätter tillsammans med er ihop ett paket som passar för målgruppen.

Vi har legitimerad lärare för både grundskola och gymnasieskola och kan fokusera på speciella kunskapskrav i kurser som rör t.ex. djurens biologi, ekologi, etologi mm. om så önskas. Dagen kan inkludera några av följande punkter:

  • Guidning i parken med zoologen
  • Demonstrationer av berikning och träning av djuren
  • Teoretisk lektion om djurparkers arbete och syfte
  • Projekt i mindre grupper, t.ex. etologisk studie eller berikningsprojekt
  • Fika
  • Lunch

Vi komponerar gärna ett paket tillsammans med er och aktiviteterna kan anpassas för att passa alla åldrar.

Kontakta oss på zoolog@ystaddjurpark.se

Citat från elever som varit på studiebesök

Vad var det bästa med dagen?

  • Vara inne hos lemurerna.
  • Att vi blev så väl omhändertagna, man kände sig som en kunglighet.

Blev dagen som du förväntat dig?

  • Inte alls, den var mycket bättre och mer intressant och lärorik än vad jag trodde att det skulle vara.